Vi anser att för att kunna uppnå ett resultat efter markberedning som ger plantörerna de bästa förutsättningar att svara upp mot de högt ställda krav vi har på planteringsarbetet måste vi ha de bästa markberedningsaggregaten och naturligtvis även erfarna och skickliga förare.

Vår markberedare är en treradig högläggare vilken dras av en Timberjack 1710.