Vi är återförsäljare av SCA Bogrundets plantskolas Jackpotplanta® vilken vi i första hand använder oss av i de uppdrag vi åtar oss.
SCA Bogrundets plantskola, som är landets största skogsplantskola, har lagt ner stora resurser för att få fram denna marknadsledande planta.

Läs mer om Jackpotplantan på SCA Bogrundets Plantskolas hemsida:
www.bogrundetsplantskola.sca.com