För att kunna åstadkomma ett gott planteringsresultat krävs att plantörerna får den utbildning som kan borga för en högkvalitativ arbetsinsats.

Huljen skog & transport AB har utvecklat ett ackordsystem med en bonusdel som är kopplat till produktion och kvalitet vilket gör att vi har plantörer som stannar kvar länge i företaget i en säsongsbetonad bransch där personalomsättningen annars är mycket hög.

Våra förmän följer upp och stöttar plantörerna så att optimalt resultat uppnås och att plantan slutligen kommer ner i jorden välvattnad och oskadd.